Enter Keyword here..

And press enter.

ŠOK! UMĚLÁ INTELIGENCE UŽ DOKÁŽE ROZPOZNAT HOMOSEXUALITU DLE FOTOGRAFIE!

Umělá inteligence dosáhla další mety. Nově vytvořený algoritmus vyvinutý Stanfordské univerzitě umí rozpoznat sexuální orientaci lidí podle fotografie, gaye odhalí dokonce s 91% přesností. Rozpoznání homosexuality dle vnějších znaků také ale dokazuje její vrozenost.

S velkou přesností dokáže rozpoznat podle vnějších znaků velmi choulostivé stránky člověka. Řada lidí dokáže svou sexuální orientaci tajit i před nejbližšími třeba celý život. Nejnovější technologie ji nyní mohou odhalit během okamžiku. Studie tak vyvolaly velkou řadu etických otázek.

Ihned po zveřejnění výzkumu se ve společnosti rozpoutala vášnivá debata, že tento technologický pokrok může vést k zasahování do lidského soukromí či šikanování homosexuálních osob.

Výzkum, který prováděli vědci Michal Kosinski a Yilun Wang, byl publikován v americkém vědeckém časopise Journal of Personality and Social Psychology. Studie vychází z 35 000 vzorků, které byly z americké online seznamky. Při vyhodnocování výsledků byl použit sofistikovaný matematický systém, který za pomoci neuronových sítí analyzoval obličejové rysy na základě rozsáhlého souboru dat.

Roboti tak mají gaydar daleko přesnější než člověk. Rozpoznají 91% gaů a 83% lesbiček. Lidské oko je na tom o poznání hůře – 61% u mužů a 54% u žen. Průzkumy ale braly v potaz jen proměnné pohlaví a sexuální orientace. Nezohledňovaly vůbec reálie bisexuality, transexuality a dalších genderových a LGBT aspektů.

Výzkum také ale díky takto přesnému rozpoznání sexuální orientace na základě vnějších znaků dokázal, že se lidé se homosexuály rodí, a že se sexuální identitou se během života nedá nic dělat. Sexuální orientace vzniká na základě hormonů již před narozením jedince.