Enter Keyword here..

And press enter.

ŠOK! ČÍM POZDĚJI MUŽ ZAČNE SLEDOVAT PORNO, TÍM VÍC JE PLAYBOY!

Postoje mužů k sexu jsou formovány tím, jak na chlapce během dětství a dospívání působí náboženství, pornografie, úzkost ze sexuálního výkonu a negativní sexuální zážitky. Vědci z Nebrasky tvrdí, že sexistické postoje mají hlavně ti muži, kteří začali porno sledovat už před pubertou.

Pokud však počkají do pozdní puberty, jsou z nich nejčastěji playboyové s promiskuitním chováním. Kritické je tedy sledování porna před pubertou. Tito jedinci vykazují v dospělosti sexistické chování. Jejich názory také silně formují náboženské normy, negativní sexuální zkušenosti a úzkosti pojící se k sexuálnímu výkonu.

Ve zkoumaném vzorku 330 jedinců začali muži porno sledovat v průměru ve třinácti letech a čtyřech měsících. Nejmladšímu bylo teprve pět, když s pornem začal, nejstaršímu šestadvacet. Více než čtyři z deseti mužů se poprvé k pornu dostali náhodou, tři z deseti ho vyhledali záměrně a sedmnáct procent bylo donuceno ke sledování někým jiným.

Paradoxně čím později porno začali muži sledovat, tím byli promiskuitnější. Přitom čím mladší byl muž při prvním sledování porna, tím spíš měl misogynní styly chování v dospělosti. Čím později muž začal porno sledovat, tím spíš byl promiskuitní.

„Byli jsme tím překvapení. Očekávali jsme, že záměrné, náhodné či vynucené sledování bude tím, co bude mít zásadní vliv. Ale bylo tomu jinak. Záleželo na věku, v němž muž začal porno sledovat,“

– uvedla ke svému výzkumu doktorka Alyssa Bischmannová z University of Nebraska v Lincolnu.