Enter Keyword here..

And press enter.

GENERACE DNEŠNÍCH MLADÍKŮ – MILENIÁLŮ JSOU NEJVÍCE BISEXUÁLNÍ GENERACÍ VŠECH DOB!

Mileniálové, neboli generace dospívající na přelomu tisíciletí, je nejvíce bisexuální generací všech dob. Aspoň to tvrdí studie. Zatímco v roce 1990 mělo bisexuální styk 3,1 % lidí, v roce 2014 to o sobě řeklo 7,7 % lidí.

U mužů vzrostlo procento těch, kteří ohlásili, že měli sex s mužem ze 4,5 % na 8,2 % a u žen, které měli sex se ženou z 3,6 % na 8,7%. Zároveň se podle americké studie akceptování stejnopohlavní sexuality zvýšilo u všech generací – a to ze 13% v roce 1990 na 49% v roce 2014. Výzkum také poukázal na to, že se lesbické sexuální zkušenosti objevují spíše u mladých žen, přičemž u mužů se věk nejevil jako klíčový faktor.

Co se týče postojů k bisexuálním vztahům, tak mezi lety 1973 – 1990 vzrostlo procento dospělých zastávajících názor, že sexuální vztahy mezi dospělými stejného pohlaví nejsou nic špatného pouze nepatrně – z 11 % na 13%.

Od té doby ale počet zastánců tohoto postoje vzrostl až na 63%. Autor studie, profesor Jean Twenge ze Státní univerzity v San Diegu řekl, že tento obrovský posun jak v bisexuálním chování, tak v postojích týkajících se názorů na stejnopohlavní páry naznačuje překotnou kulturní změnu.

Také uvedl, že za touto změnou stojí nejen několik sociálních a mediálních faktorů, ale také menší zájem Američanů o naplňování sociálních norem a naproti tomu větší snaha o uspokojování vlastních tužeb. Dodal, že tento trend je dalším důkazem růstu individualismu v západní kultuře a také důkazem většího důrazu na rovnost.