Enter Keyword here..

And press enter.

DVA VELKÉ VÝZKUMY O VZNIKU HOMOSEXUALITY U MUŽŮ TOHOTO MĚSÍCE! #2

O tom, co určuje sexuální orientaci člověka, se spekuluje už dlouhou dobu. Naštěstí jsou doby, kdy se myslelo, že je homosexualita jen strašným prokletím, už dávno za námi a nyní se k celé věci přistupuje fundovaně a vědecky. Za nejnovější přelomovou studií stojí psychiatři a experti na genetiku z North Shore University.

O tom, co určuje sexuální orientaci člověka, se spekuluje už dlouhou dobu. Za nejnovější přelomovou studií stojí psychiatři a experti na genetiku  z North Shore University System Research Institute v Illinois, kteří do výzkumu zapojili více než 2 200 mužů, z nichž byla přibližně polovina homosexuální a polovina heterosexuální. Od všech těchto mužů si skupina vědců vzala genetickou informaci a tato kvanta následně dlouhou dobu porovnávali.

Výsledkem jsou dva odlišné genetické regiony, které často odlišovaly homosexuála od heterosexuálů. Jak jistě víte, naše genetická informace se skládá ze 46 chromozomů, přičemž každý je rozdělen do částí, genů, jejichž vlastnosti definují všechno to, čím jsme.

A právě dva takové geny zaujaly pozornost vědců. Gen nazvaný SLITRK6, nacházející se na třináctém chromozómu, a gen jménem TSHR, ležící na čtrnáctém chromozomu, byl nalezen v několika různých variantách a vypadá to tak, že právě tyto dvě části genetické informace určují, zda je člověk homosexuálem nebo heterosexuálem.

Vědci však zdůrazňují, že některé z různých forem těchto genů nabízejí předpoklady pro to, aby se muž stal homosexuálem. To však vůbec neznamená, že se tak vždy stane. Podle expertů hraje mnohem důležitější roli prostředí, ve kterém se muž nachází, protože samotná dědičnost homosexuality se pohybuje jen kolem 30 až 40 procent. I z člověka, který je podle DNA heterosexuál, se může klidně stát gay.

Studie končí silným vzkazem, ve kterém experti doufají, že se ti, kteří stále vnímají homosexualitu jako nemoc, zamyslí, zda lze za onemocnění považovat něco, co může být každému vrozeno a je zcela běžné a v podstatě geneticky asi tak zvláštní, jako když se někdo narodí s neobvyklou barvou vlasů.