Enter Keyword here..

And press enter.

DVA VELKÉ VÝZKUMY O VZNIKU HOMOSEXUALITY U MUŽŮ TOHOTO MĚSÍCE! #1

Výzkum vedený týmem z Brockovovy univerzity v Kanadě dodal další důkazy o tom, že homosexualita u mužů vzniká již během vývoje embrya v děloze. Může mít původ v imunitní reakci matky. Nicméně příčin homosexuality je pravděpodobně mnohem více.

Jde o úplně první laboratorní studii, která se zaměřila na matky homosexuálních mužů. Vědce k ní vedlo více než 20 let výzkumů statistických dat, které se zaměřily na „efekt staršího bratra“. Tedy jev, kdy u mužů vede existence staršího bratra častěji ke vzniku homosexuality. U žen se přitom nic podobného neprojevuje.

Výzkum vedl profesor Tony Bogaert, výsledky vyšly v polovině prosince v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Podle Bogaerta jde o jedny z nejzajímavějších zjištění ve výzkumu homosexuality za posledních 10 až 15 let. Kanadští vědci na studii spolupracovali s experty z Harvardu a Toronta.

„Pokud nějaký další nezávislý vědecký tým naše výsledky potvrdí, jsou důsledky tohoto výzkumu zásadní…Pomáhá totiž hlouběji vysvětlit původ efektu staršího bratra a také to, že přinejmenším u mužů existuje biologický základ pro sexuální orientaci. Jde o vyvrcholení více než 20 let výzkumů, v němž jsme tento efekt zkoumali. Nová studie je dalším příspěvkem k myšlence, že homosexualita nevzniká nějakým výběrem, ale jde o vrozenou predispozici.“

– vysvětluje profesor Bogaert.

Podle Bogaerta, který je mezinárodně uznávaným expertem ve věcech lidské sexuality, je nová práce přelomová nejméně ze dvou důvodů. Podporuje závěr, který naznačovaly již některé předchozí studie – tedy, že jen geny nejsou a nemohou být úplně zodpovědné za vznik homosexuality.

Naznačuje, že vědci by se měli zaměřit vedle genetických a hormonálních příčin více na imunologické faktory, které by mohly mít biologický vliv na sexuální orientaci.
Protože je efekt staršího bratra známý už tak dlouho, podařilo se ho v mnoha studiích potvrdit. Důležité je zejména to, že šlo i o práce z jiných kultur; není tedy možné svést tento efekt třeba na výchovu.