Enter Keyword here..

And press enter.

CO ZPŮSOBUJE HOMOSEXUALITU U MUŽŮ? VĚDCI ZNAJÍ DEFINITIVNÍ ODPOVĚĎ!

I v dnešní době je stále silně zakořeněn názor, že homosexualita je buď nemoc, nebo výmysl lidí, kteří nevědí co roupama a neumějí si najít holku. Poslední studie však udělala objev a opět dokazuje, že mužská homosexualita může mít původ již na úrovni genů.

Výsledky nové studie mnohé šokuje, ale mnohým to může zachránit i život. Už nejednou v dějinách byla snaha převychovat homosexualitu. Gaye tak mučili, zavíraly v celách, nutily k násilnému sexuálnímu styku s ženami. Samozřejmě, že to nikam nevedlo. Výsledkem byly nešťastní, zlomení muži, kteří nejednou museli hrát roli počestných manželů a otců, ačkoli uvnitř to cítili úplně jinak.

Nová studie publikovaná v časopise Nature poukázala na rozdíl v oblastech dvou chromozomů, kterými se liší homosexuální muži od heterosexuálů. Této studie se zúčastnilo 1 077 homosexuálních a 1 231 heterosexuálních dobrovolníků, kteří se podrobili analýze genomu. A vědci na základě těchto výsledků poukázali na možné propojení genetické informace se sexuální preferencí.

Rozdíly zaznamenali na 13. chromozomu v oblasti genu SLITRK6, a na 14. chromozomu s rozdílným genem TSHR.

To však není všechno. Vědci dokonce zjistili, že právě gen SLITRK6 v 13. chromozomu je zodpovědný za určité oblasti v mezimozku, přičemž je známo, že velikost mezimozku byla rozdílná u homosexuálech v porovnání s heterosexuálními muži. Kromě rozdílné struktury genů tak závisí i na velikosti mezimozku.